جهت مشاهده تعرفه های بیمه برای سال جاری لطفا فایل زیر را دانلود نموده و مشاهده کنید:

جهت تکمیل فرم ابتدا از بخش زیر وارد حساب کاربری خود شوید:

ورود