گروه شرکت های درمان یاب

دسترسی سلامت برای همه

دانستنی های سلامت و پزشکی

ترکیبی کامل از تیمی حرفه ای

گروه درمان یاب متشکل از تیمی حرفه ای است که در زمینه تولید، واردات و صادرات محصولات داروئی و مکمل های غذائی، توزیع و پخش سراسری محصولات و همچنین واردات و تولید تجهیزات پزشکی با قدرت به پیش می رود و هدف نهائی آن ایجاد دسترسی سلامت برای همه است.

ماموریت

گروه شرکت های درمان یاب با هدف «دسترسی سلامت برای همه» و ارائه بالاترین کیفیت در حوزه دارو، مکمل های غذایی و تجهیزات پزشکی و شعار بهره مندی همگانی از حوزه سلامت پایه گذاری شد.

چشم انداز

چشم انداز گروه شرکت های درمان یاب ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق بهترین خدمت رسانی به کلیه هموطنان با به روز ترین فناوری ها و بالاترین استانداردهای بین المللی است.

ارزش ها

سرامدی در ارتقاء مستمر سطح محصولات و همزمان حفظ توان خريد بیماران و افزایش دسترسی عادلانه به دارو و افزایش رضايتمندی پزشک و بیمار سرلوحه فعاليت های گروه شرکت های درمان یاب قرار دارد.

درمانیاب، دسترسی سلامت برای همه

گروه شرکت های درمان یاب در سال ۱۳۸۲ با هدف «دسترسی سلامت برای همه» و ارائه بالاترین کیفیت در حوزه دارو، مکمل های غذایی و تجهیزات پزشکی و شعار بهره مندی همگانی از حوزه سلامت پایه گذاری شد.

این گروه به منظور ارتقا سطح سلامت جامعه از طریق بهترین خدمت رسانی به کلیه هموطنان، به روز ترین فناوری ها و بالاترین استانداردهای بین المللی را به خدمت گرفته است.

زمینه های اصلی تمرکز گروه به چهار حوزه استوار است که عبارت است از واردات ، تولید ، توزیع و تحقیق و توسعه…

آخرین اخبار و رویداد ها

در این بخش میتوانید آخرین اخبار و رویداد های گروه شرکت های درمانیاب را مشاهده نمائید:

گروه شرکت های درمان یاب

درمان یاب دارو

درمان یاب سلامت پویا

درمان یاب پخش آریا

درمان یاب آنا