ایکس اید

 برای سالیان متمادی این نوع جینسینگ به عنوان دارویی که میل جنسی و عملکرد جنسی را در هر دو جنس افزایش می‌دهد، شهرت داشته است. همچنین در افزایش گردش خون اندام‌های جنسی، افزایش سطح انرژی و مقابله با استرس نقش دارد.

جنسینگ کره‌ای (Panax ginseng):
برای سالیان متمادی این نوع جینسینگ به عنوان دارویی که میل جنسی و عملکرد جنسی را در هر دو جنس افزایش می‌دهد، شهرت داشته است. همچنین در افزایش گردش خون اندام‌های جنسی، افزایش سطح انرژی و مقابله با استرس نقش دارد.

جنسینگ سیبریایی (Siberian ginseng):
جینسینگ سیبری یک آداپتوژن است زیرا با کنترل سیستم آدرنال بدن به کاهش استرس کمک می‌کند و مقاومت بدن را در برابر استرس افزایش می‌دهد. علاوه بر این، این گیاه حاوی استروژن است، بنابراین می‌تواند میل جنسی را در زنان یائسه افزایش دهد.

خارخاسک (Tribulus terrestris):
تجویز این گیاه به انسان میل جنسی و اسپرم زایی را بهبود می‌بخشد. همچنین سطح هورمون تستوسترون، هورمونهای FSH و LH، دهیدرواپی آندروسترون، دی هیدروتستوسترون و سولفات دهیدرواپی آندروسترون را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد محتوای پروتودیوسین این گیاه دارای خواص تقویت کننده جنسی در هر دو جنس است.

علف بز شاخدار (Horny goat weed):
ایکاریین، ترکیب شیمیایی فعال اصلی در علف بزشاخدار، فعالیت آنزیم PDE-5 را به روشی مشابه داروی سیلدنافیل مهار می‌کند. همچنین برای شل شدن عضلات صاف، سطح اکسید نیتریک را افزایش می‌دهد. بنابراین می‌تواند جریان خون اندامهای جنسی را در هر دو جنس حفظ کند و به نعوظ بهتر در مردان کمک کند. همچنین برای برانگیختن میل جنسی استفاده می‌شود.