اسلیپ کر

سنبل الطیب آزاد شدن گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) را تحریک می‌کند و از تجزیه آنزیمی گابا جلوگیری می‌کند. سنبل الطیب احتمالاً بازجذب GABA را مسدود کرده و معکوس می‌کند، بنابراین منجر به غلظت بالای GABA در شکاف سیناپسی می‌شود. سنبل الطیب ممکن است به عنوان پیش ساز سنتز GABA نیز عمل کند.
مطالعات بالینی اثربخشی سنبل الطیب را تقریباً مشابه دیازپام و کلرپرومازین نشان داده است.

سنبل الطیب:
گیاهی گلدار که به طور گسترده برای درمان اختلالات خواب استفاده می‌شود.
این گیاه بطور سنتی برای؛ آرامش ذهن، کمک به خواب طبیعی مورد استفاده قرار می‌گیرد. همچنین این گیاه دارای اثرات ثابت شده در کنترل تنشهای عصبی خفیف و مشکلات مربوط به دیر خواب رفتن می‌باشد.
مکانیسم اثر: سنبل الطیب آزاد شدن گاما آمینوبوتیریک اسید (GABA) را تحریک می‌کند و از تجزیه آنزیمی گابا جلوگیری می‌کند. سنبل الطیب احتمالاً بازجذب GABA را مسدود کرده و معکوس می‌کند، بنابراین منجر به غلظت بالای GABA در شکاف سیناپسی می‌شود. سنبل الطیب ممکن است به عنوان پیش ساز سنتز GABA نیز عمل کند.
مطالعات بالینی اثربخشی سنبل الطیب را تقریباً مشابه دیازپام و کلرپرومازین نشان داده است.

گل ساعتی:
گل ساعتی دارای خواص آرام بخش، خواب آور و ضد اسپاسم است، همچنین در بیماری تشنج، حملات هیستریک، تاکیکاردی عصبی و آسم اسپاسمودیک استفاده می‌شود.
مکانیسم اثر: از طریق مهارکننده آنزیم مونوآمین اکسیداز (MAO) و فعال کننده گیرنده‌های گاما آمینو بوتیریک اسید (GABA) نقش خود را ایفا می‌کند.
مهار MAO باعث تجمع کاتکول آمین‌های آندروژن (سروتونین، نوراپی نفرین و دوپامین) در مغز می‌شود، که این مکانیسم احتمالی ضد افسردگی گل ساعتی می‌تواند باشد.