کاماسوترا

 برای سالیان متمادی این نوع جنسینگ به عنوان دارویی که میل جنسی و عملکرد جنسی را در هر دو جنس افزایش می‌دهد، شهرت داشته است. همچنین در افزایش گردش خون اندام‌های جنسی و افزایش سطح انرژی نقش دارد و به مقابله با استرس کمک می‌کند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جینسینگ کره‌ای باعث افزایش نیتریک اکساید اندوتلیوم می‌شود که در درمان اختلالات نعوظ نقش مهمی دارد.

جنسینگ کره‌ای:
برای سالیان متمادی این نوع جنسینگ به عنوان دارویی که میل جنسی و عملکرد جنسی را در هر دو جنس افزایش می‌دهد، شهرت داشته است. همچنین در افزایش گردش خون اندام‌های جنسی و افزایش سطح انرژی نقش دارد و به مقابله با استرس کمک می‌کند. شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد جینسینگ کره‌ای باعث افزایش نیتریک اکساید اندوتلیوم می‌شود که در درمان اختلالات نعوظ نقش مهمی دارد.
جنسینگ سیبریایی:
جینسینگ سیبری یک آداپتوژن است زیرا با کنترل سیستم آدرنال بدن به کاهش استرس کمک می‌کند و مقاومت بدن را در برابر استرس افزایش می‌دهد. علاوه بر این، این گیاه حاوی استروژن است، بنابراین می‌تواند میل جنسی را در زنان یائسه افزایش دهد.