هفتمین کنگره بین المللی مراقبت های ویژه در تاریخ 18 تا 20 دی ماه 1398 در محل سالن همایش های رازی در تهران برگزار شد. در این کنفرانس که تعداد زیادی از متخصصین آیسیو ، بیهوشی ،داروسازان و پرستاران شرکت کردند حدود 3000 مقاله توسط سخنرانان داخلی و خارجی ارائه گردید و 35 شرکت به عنوان اسپانسر در این برنامه حضور داشتند که از جمله شرکت های رقیب می توان به شرکت های بی بران ،بکستر ،نستله ،ابوت ،کارن و میلاتک اشاره نمود.
غرفه شرکت فرزنیوس کابی با استقبال زیادی روبرو شد و حدود 150 نقر از متخصصین آیسیو و پرستاران از تهران و سایر شهرستان ها و پزشکانی همچون ریاست انجمن آیسیو ایران و برگزار کننده این کنگره آقای دکتر سوادکوهی و متخصصین دیگر از جمله آقای دکتر اردهالی، دکتر عمرانی ، دکتر هاشمیان و سایر پزشکان کلیدی و تاثیرگذار در بخش آیسیو مراکز درمانی که در این کنگره شرکت داشتند از غرفه شرکت بازدید نمودند.
مهمترین موضوع و دغدغه اصلی بیشتر این پزشکان تامین دارو توسط شرکت و در دسترس بودن آن برای تمامی بیماران آیسیو بود.