همکار ارجمند:

ضمن گرامیداشت سالگرد تاسیس شرکت درمانیاب، واحد منابع انسانی در نظر دارد برای اولین بار در ادوار خدمت، نسبت به انتخاب همکار منتخب از نگاه همکاران اقدام نماید. لذا خواهشمند است با در نظر گرفتن معیار های زیر به همکاران خود امتیاز دهید. بدین منظور ابتدا با انتخاب شماره پرسنلی خود به هر یک از همکاران مشخص شده میتوانید بر اساس ویژگی های مشخص امتیاز دهید.

  • کارایی و کیفیت کار: انجام وظایف و مسئولیت ها بیش از حد انتظار و بدون بازبینی
  • مشارکت: همکاری زیاد با دیگران و مشارکت جدی در کار های گروهی
  • مسئولیت پذیری: جست و جوی مسئولیت های جدید با میل و علاقه و پاسخگویی مناسب
  • نظم و ترتیب: پاکسازی محیط کار و ایجاد نظم و ترتیب در حد ایده آل

  • حفظ و نگهداری تجهیزات: حفاظت و نگهداری تجهیزات، ابزار و وسایل در شرایط ایده آل و استفاده بهینه
  • نوآوری و خلاقیت: خود انگیختگی، ارائه پیشنهاد های جدید و برجسته در کار هاو اجرای مطلوب ایده های نو
  • بهبود مستمر امور: تلاش جدی، پیگیر و خلاقانه در جهت بهبود مستمر امور و ارتقا مداوم کیفیت در کار ها
  • فرهنگ کار: دلسوزی نسبت به مسائل شرکت، خشروئی در رفتار با دیگران

برای امتیاز دهی به همکاران در صورتی که فرد مورد نظر هر یک از ویژگی های فوق را داراست لطفا تیک بزنید.