در صورتی که قصد فروش مواد اولیه دارویی خود را دارید میتوانید از طریق فرم زیر اطلاعات مواد اولیه تولیدی خود را وارد نموده و منتظر تماس کارشناسان گروه درمان یاب باشید.