در فرم زیر ثبت نام حاضرین رویداد ایران فارما 1402 قابل ثبت است و توجه داشته باشید که هیچ یک از فیلد های فرم الزامی نیست.

تصویر کپچا

این به ما کمک می کند تا از هرزنامه ها جلوگیری کنیم، از شما متشکرم