درباره ما

شرکت درمان یاب دارو، یک شرکت از گروه درمان یاب می باشد.

درمان یاب دارو:

مرتفع نمودن نیاز دارویی کشور از طریق واردات و تولید داخلی، از مهمترین اهداف درمان یاب است که توسط شرکت درمان یاب دارو هدایت می شود. تأمین این نیاز هم از طریق:

  • تولید داخلی محصولات دارویی با براند درمان یاب
  • واردات از منابع معتبر بین المللی اروپایی و آسیایی
  • تولید تحت لیسانس مکمل های دارویی

صورت می گیرد. با اتمام مراحل ساخت کارخانه درمان یاب :

  • آغاز فاز اول تولید بر اساس فرم دارویی جامد خوراکی درسه ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی
  • فاز دوم  تولید محصولات تزریقی از جمله کارتریج و ویال های کم حجم در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲ می باشد.